NOVI DELILNIK TOPLOTE WHE 5

Elektronski delilniki toplote WHE… so odlična in ekonomična rešitev za večstanovanjske stavbe, ki omogočajo, da se stroški ogrevanja med stanovalce delijo glede na dejansko porabo toplote.

Ta nova generacija Siemensovih delilnikov tudi ustreza novi direktivi o energetski učinkovitosti, ki predpisuje zahtevo po oddaljenem odčitavanju in rednem pošiljanju podatkov o porabi toplote stanovalcem. Omogočajo:  

  • odčitavanje porabe na lokaciji
  • odčitavanje porabe preko infrardečega vmesnika
  • oddaljeno »walk-by« odčitavanje
  • avtomatsko oddaljeno odčitavanje

Uporabnikom in okolju prijazne spremembe v načinu merjenja

Delilniki toplote omogočajo obračun glede na realno potrošnjo. Ko porabite manj, je vaš račun za ogrevanje nižji. Ne plačujete več potrošnje soseda, z varčnim ravnanjem pa ne nižate le svojega računa, temveč izstavljate tudi nižji račun okolju. Gospodinjstva so namreč odgovorna za kar 26 % celotne potrošnje končne energije v EU – 64 % tega za ogrevanje (Vir: Eurostat; podatki za leto 2018). Njihova uporaba je v Sloveniji obvezna od oktobra 2011.

Evropska unija je v prizadevanjih za preglednejše in enostavnejše račune, ki bodo prispevali k večjemu zadovoljstvu stanovalcev, sprejela nove predpise. Nova evropska direktiva o energetski učinkovitosti tako v povzetku glede delilnikov toplote določa naslednje:   

  • Merilniki toplote, tople vode in delilniki toplote, ki bodo nameščeni po 25. oktobru 2020, morajo omogočati daljinsko odčitavanje. Stanovalci morajo podatke o porabi prejemati vsak kvartal.
  • Od 1. januarja 2022 bodo morali stanovalci z delilniki toplote, ki omogočajo daljinsko odčitavanje, prejemati podatke o porabi vsak mesec.
  • Od leta 2027 mora biti mogoče vse delilnike toplote, ne le nove, odčitavati na daljavo.

Nenehen razvoj in tehnološki napredek

Siemensovim delilnikom, ki so bili nameščeni do oktobra 2011 se z oktobrom 2021 izteka življenjska doba. Življenjska doba Siemensovega delilnika je 10 let plus 1 dodatno leto za zamenjavo delilnika. Po preteku tega časa je potrebna zamenjava naprave.

V tem času je tehnologija zelo napredovala in na podlagi tega je tudi Siemens nenehno razvijal in posodabljal svoje naprave, kar je v desetletju sploh izrazito opazno. Če primerjamo delilnik izpred 10 let, lahko opazimo, da imamo sedaj na voljo veliko več informacij, boljšo komunikacijo in natančnejše meritveV skladu z novo evropsko direktivo o energetski učinkovitosti pa naši delilniki omogočajo tudi oddaljeno odčitavanje.

Ali je mogoče zgolj zamenjati baterijo? 

Na Siemensovem delilniku ni mogoče zgolj zamenjati baterijo in takšnih posegov tudi ne priporočamo. Naše mnenje je, da naprava, ki na radiatorju deluje 10 let in med tem časom nenehno spreminja temperaturo, ne more delovati v istem tolerančnem območju, kot na začetku te dobe. Prav tako bi bila po 10-ih letih potrebna ponovna kalibracija (katerega koli, ne le Siemensovega) delilnika, s čimer bi se stroški še povečali. V takšnem primeru je enostavnejša zamenjava delilnikov z novimi.