KALORIMETRI

              

Kalorimetri so primerni za vgradnjo v stavbe, katerih ogrevalni sistem je sestavljen iz horizontalnih zank, na katere so vezani vsi radiatorji. Namestimo jih pred vhodom v stanovanje. Imamo turbinske in ultrazvočne kalorimetre.Z napredkom in razvojem tehnologije se v posamezne objekte čedalje pogosteje vgrajujejo ultrazvočni kalorimetri. Slednji  zagotavljajo daljšo življenjsko dobo merilnika, ravno zato ker nimajo mehanskih delov. So tudi zelo neobčutljivi ter odporni na umazanijo v ogrevalnem sistemu, hkrati pa omogočajo še boljšo natančnost merjenja.

Ultrazvočni kalorimetri svojo funkcijo opravljajo s pomočjo mikroračunalniške tehnike, združene z ultrazvočno tehniko merjenja. Za svoje delovanje ne potrebujejo mehansko premičnih delov, kar pomeni manj možnosti različnih okvar. Ultrazvočni merilniki Siemens so tudi izjemno robustni, zato ne potrebujejo nobenega vzdrževanja.

 

Odčitavanje

Ročno ali daljinsko po sistemu AMR ali Walk By.

Kalorimeter brezžično posreduje podatke o porabi energije ogrevanja na centralno enoto AMR, kjer je možno odčitati dnevno (trenutno) porabo in porabo za zadnjih 18 mesecev. Odčitavanje centralnih enot AMR lahko poteka preko vmesnika neposredno preko centralne enote ali pa daljinsko preko GSM komunikacije ali IP komunikacije (ethernet).
Glavna prednost  sistema TeleKontrol-RADIO je, da se odčitavanje porabe lahko izvaja direktno iz obračunske pisarne. Podatki zbrani na ta način so  uporabni za vodenje statistike porabe v gospodinjstvih in industriji.

 

Vrste kalorimetrov

standard-turbinski ročno odčitavanje

turbinski-daljinsko odčitavanje AMR ali Walk By

turbinski- M-Bus odčitavanje in možnost priklopa dveh zunanjih enot (vodomerov) na kalorimeter

ultra zvočni – ročno odčitavanje. Z moduli možnost daljinskega odčitavanja AMR, Walk By ali M-Bus.